Czym są cookies?

Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.

Do czego są wykorzystywane?

Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony

Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie.

Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies

Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.

Aktualności
 
(08.06.2019)

Walne Zebranie RMKS

Zarząd klubu zawiadamia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w CRR Bushido. Proponowany porządek Walnego zebrania poniżej...

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów

Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

Rybnik, dnia 25 czerwca 2019 r.

CRR Bushido, ul. Floriańska 1 w Rybniku

 

1. Rozpoczęcie zebrania

 

2. Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

 

5. Wybór komisji roboczych Zebrania:

            a) uchwał i wniosków,

            b) skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie o prawomocności WZSWD RMKS

 

  7. Sprawozdania zarządu z działalności:

            a)  prezesa RMKS,

            b) członków zarządu RMKS w sprawach sportowych,

            c) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMKS

 

8. Dyskusja.

 

9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego działalności klubu za 2018 r. oraz udzielenia absolutorium ustępującemu  Zarządowi.

 

10. Wybór władz RMKS.

a) wyłonienie kandydatów do zarządu

b) głosowanie

c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej

 

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej

b) głosowanie

c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej

 

12. Dyskusja i głosowanie w sprawie zmian w statucie

 

13. Dyskusja w sprawach polityki klubu na nową kadencję.

 

14. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 

15. Zakończenie Zebrania.Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Powstańców Śląskich 40 / 42
44-200 Rybnik

tel. /32/ 42 28 201
fax /32/ 42 35 944
e-mail: kera@op.pl

KRS 0000002213
NIP 642-10-12-848
REGON 270144505

Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole O/Rybnik nr 14 1940 1076 3092 4798 0000 0000

BOKS                          62 1940 1076 3092 4798 0001 0000
KOSZYKÓWKA             13 1940 1076 3092 4798 0002 0000
LEKKOATLETYKA         61 1940 1076 3092 4798 0003 0000
PŁYWANIE                  12 1940 1076 3092 4798 0004 0000
SZERMIERKA               60 1940 1076 3092 4798 0005 0000