Czym są cookies?

Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.

Do czego są wykorzystywane?

Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony

Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie.

Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies

Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.

Aktualności
 
(03.06.2015)

XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne ŚLASK 2015-rozeznanie cenowe

ROZEZNANIE CENOWE organizacja transportu międzymiastowego uczestników Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Śląsk 2015 w dniach 1- 8 sierpnia 2015 r. zgodnie z zachowaniem zasady efektywnego zarządzania w związku z realizacją projektu pt. ?XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Śląsk 2015?, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego i Miasta Rybnika Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy ul. Powstańców Śl. 40/42, 44?200 Rybnik tel/ fax 32 42 28 201 www.rmks.rybnik.pl zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest wykonanie usługi transportu osób w ramach projektu pt. ?XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Śląsk 2015? Tryb udzielania zamówienia: Rozeznanie cenowe z zachowaniem zasady efektywnego zarządzania, z zachowaniem procedur określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907)     Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje przewóz osób ok. 1000 uczestników imprezy w dniach od 1 do 8 sierpnia 2015 roku.
1.    W dniu 1 sierpnia 2015 r. 6 autobusów przejazd na trasie miejsca noclegowe (6 hoteli adresy w załączniku) do Rybnika i powrót Rybnik – miejsca noclegowe.
2.     W dniu 2 sierpnia 2015 r. przejazd 5 autobusów spod 5 hoteli (adresy w załączniku bez Park Hotel Diament - Katowice) na trasie do Katowic (Katedra pw. Chrystusa Króla ul. Plebiscytowa 49a) i powrót do hoteli
3.    W dniu 2 sierpnia 2015 r. przewóz osób ok. 1000 uczestników 6 hoteli – Rybnik (Stadion Miejski MOSiR ul. Gliwicka 72, Rybnik) i powrót do hoteli
4.    W dniach 3 i 4 sierpnia
a)    w godzinach dopołudniowych przewóz ok. 500 osób  na trasie Katowice, Chorzów, Zabrze (hotele) – Wodzisław Śl., Rybnik i z powrotem.
b)    W godzinach popołudniowych przewóz 1000 os. na trasie Katowice, Chorzów, Zabrze (hotele) – Wodzisław Śl. (Wioska Olimpijska adres podany w załączniku) i  z powrotem.
5.    W dniach 5 i 6 sierpnia
a)    w godzinach dopołudniowych przewóz ok. 500 osób  na trasie Katowice, Chorzów, Zabrze (hotele) – Wodzisław Śl., Rybnik i z powrotem.
b)    W godzinach popołudniowych przewóz ok. 1000 os. na trasie Katowice, Chorzów, Zabrze (hotele) – Sosnowiec (Wioska Olimpijska adres podany w załączniku) i  z powrotem
6.    W dniach 7 i 8 sierpnia
a)    w godzinach dopołudniowych przewóz ok. 500 osób  na trasie Katowice, Chorzów, Zabrze (hotele) – Wodzisław Śl., Rybnik i z powrotem.
b)    W godzinach popołudniowych przewóz ok. 1000 os. na trasie Katowice, Chorzów, Zabrze (hotele) – Chorzów (Wioska Olimpijska adres podany w załączniku) i  z powrotem
6    W ramach usługi musi być wyznaczony ze strony Zleceniobiorcy dyspozytor ruchu, który będzie w ścisłym kontakcie z osobą wytypowaną ze strony zleceniodawcy w celu koordynacji całego transportu.

4)  Miejsce, termin i liczba uczestników:
    a) Miejsce i termin: 1 – 8 sierpnia 2015 r. Miasta Katowice, Chorzów, Zabrze (hotele)
                Sosnowiec, Chorzów, Wodzisław Śl., Rybnik (wioski olimpijskie  i areny sportowe)
    b) Maksymalna liczba uczestników dziennie do przewiezienia ok. 1000 osób;
    c) godziny dopołudniowe 7.00 – 16.00 godziny popołudniowe 16.00 – 24.00

5)   Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
    a) Zamawiający może wypłacić do 50 % wysokości wynagrodzenia brutto jako zaliczkę po podpisaniu umowy w poczet wykonania usługi.
    b) W ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto w formie ryczałtu i dodatkowo proszę podać kwotę netto za wynajem jednego autobusu 50 osobowego na jeden dzień.
  c) w godzinach dopołudniowych przewóz do Rybnika i Wodzisławia Śl.  może dotyczyć mniejszej ilości uczestników i uzależniona jest od ostatecznej ilości zgłoszonych uczestników do poszczególnych dyscyplin sportowych.
    d) W zależności od potrzeb realizacji zamówienia Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć zakres usługi.

6)   Warunki udziału w postępowaniu:
 Usługobiorca musi przedstawić dokumenty, z których wynika, że  prowadził działalność gospodarczą przez min 5 lat jako przewoźnik transportu osobowego.
      7)   Termin składania ofert:
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 3 lipca 2015 r. do godz. 24.00 na adres e-mail: igrzyskapolonijneslask2015@gmail.com lub arkadiusz.skowron66@gmial.com

              8)  Procedura wyboru:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji      zamówienia w celu uzyskania ceny założonej w kosztorysie zadania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
7. Kryterium wyboru będą: doświadczenie wykonawcy (40%) oraz cena netto (60%).

    10) Osoba do kontaktu:
Arkadiusz Skowron,
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
ul. Kościuszki 22/5, 44–200 Rybnik
tel. 691 496 028, 735 319 622;  e-mail:   arkadiusz.skowron66@gmail.com


Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Powstańców Śląskich 40 / 42
44-200 Rybnik

tel. /32/ 42 28 201
fax /32/ 42 35 944
e-mail: kera@op.pl

KRS 0000002213
NIP 642-10-12-848
REGON 270144505

Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole O/Rybnik nr 14 1940 1076 3092 4798 0000 0000

BOKS                          62 1940 1076 3092 4798 0001 0000
KOSZYKÓWKA             13 1940 1076 3092 4798 0002 0000
LEKKOATLETYKA         61 1940 1076 3092 4798 0003 0000
PŁYWANIE                  12 1940 1076 3092 4798 0004 0000
SZERMIERKA               60 1940 1076 3092 4798 0005 0000